domingo, 1 de mayo de 2011

Un exemple de dinamitzacio integral de un territori Terra Alta InnoVAdora 1er Cicle de enQüentros


Terra Alta Innovadora
X @ Invertir en les Persones
Invertim en Excel·lència
Dinamització dels col·lectius socials, professionals -  Aprofitar les eines i les oportunitats que ens proporciona el la Innovació  - Acompanyar en l’assimilació dels canvis - Despertar elpotencial de les persones
Dinamització integral en el 12 municipis de la comarca.
Idees per   Desenvolupament local
XQèNO?

per Josep Maria Elorduy, Director del Organisme per el Desenvolupament Local de la Diputació de Tarragona 
Andreu Campanario Ponga
26/10/2009
tothom inverteix en infraestructures , campanyes, tecnologia, publicitat, extensió de xarxes

Desenvolupament local opta per invertir en el valor amb mes potencial, les persones

L’Organisme depenent de la Diputació de Tarragona impulsa una dinamització integral del teixit social, en tres àmbits
  1. les famílies i Organitzacions socials, dones, joves, immigrants, desocupats, Associacions i entitats culturals i esportives
  2. el teixit productiu, tots aquells relacionats en la producció de productes i serveis  autonoms i propietaris de comerços i negocis, propietaris d’empreses i treballadors de les àrees comercials, tecnòlogues i administratives
  3. Les estructures que gestionen els recursos  i atenen al territori, alcaldes, funcionaris, regidors de ajuntaments i consells comarcals, policies locals,  treballadors de empreses de serveis als municipis,

La situació de crisi que estem vivint genera cada dia un increment del “socavon emocional” en que la societat está inmersa. Som conscients que la crisi demana nous models i volem orientarn-os cap aquest focus , aquesta nova Visió , del segle XXI

Volem que les persones de les nostres comarques siguin protagonistes del canvi i volem que ho siguin de forma entusiasta, 

Avui sabem que el canvi neix a l’interior i també sabem que les persones de les comarques de Tarragona amb independència de la Realitat en que es trobi cadascú, en tenim un gran potencial

Volem impulsar La Comunicació entre persones, grups i col·lectius i mostrar que l’ús de Internet i la telefonia mòbil es fàcil , assequible, útil i divertit. Volem contribuir en facilitar una actitud en les persones informades i orientades als resultats, persones que veuen en el canvi oportunitats i reptes .

Creiem que aquesta campanya, continuada i sostinguda serà un motor que incentivi el Consens i faciliti bases per desencadenar nous hàbits, noves creences i noves expectatives

Volem generar optimisme, confiança, satisfacció, reconeixement, participació, protagonisme, transparència, equips, col·laboració, sinergies

En la Terra Alta , 12.000 persones en 12 municipis ,dinamització integral

Iniciem amb 

una sessió amb els mitjans de comunicació de la comarca, convidant- los a participar de forma activa i a la cobertura de testimonis i situacions que sorgiran al llarg de les activitats un altre entre professionals de la orientació i l’assessorament, gestors i empleats de xarxes bancàries. Els Agents de col·locació i futurs facilitadors de l’ICO

Volem compartir els propòsits  des de el primer moment recollir casuístiques, visualitzar junts nous propòsits

Volem  despertar creativitat i ingeni, recuperar i aprofitar talent, generar Nous motors que facilitin el canvi i la generació de prosperitat en els territoris
Seguim amb una sessió per propietaris de empreses , directius i treballadors, sindicats, autònoms i propietaris de comerços i petits negocis, en paral·lel hem organitzat una sessió orientada a les famílies i organitzacions socialsun altre amb alcaldes i membres dels consistoris i organismes, funcionaris, policia local, entitats educatives,  i empreses de serveis dels municipis.


Volem divulgar els continguts
de les sessions i facilitar la seva divulgació.

En les sessions 
  • surten persones que volen participar de forma activa, S’inicia el canvi i desperten potencials facilitadors. Volem generar equips de comunicadors que actuïn en Xarxa i fertilitzin participant i conduint sessions posteriors. 
  • Es mostra a  les empreses i professionals les oportunitats  que aporten les noves eines de la comunicació en el mon dels negocis i les oportunitats que hi ha darrera de la innovació i de l’us habitual de internet.  També les  Associacions veuran els atractius.i  els consistoris i les seves comunitats reacionades: Educació, salut i seguretat
  • Es convoca a coneixer i a donar a coneixer formules de participació i les avantatges de la comunicació i les oportunitats i atractius, que representa el seu impuls per els participants


No hay comentarios:

Publicar un comentario